Mga igsoon, maayong adlaw kanatong tanan!

Ako ang inyong Arsobispo Jose Cabantan sa arkidiyosesis sa Cagayan de Oro. Garbo ko nga ipalanog kining mensahe atol sa atong pagtimaan sa Panahon sa Kamugnaan o Season of Creation.

ABP Jose Cabantan, D.D., Archdiocese of Cagayan de Oro

Una sa tanan, pasalamatan ta ang GINOO sa mga butang nga iyang gimugna dinhi sa kalibutan. Apil na niana kitang katawhan nga iyang gipiyalan sa tanan niyang kabuhatan. Tahas nga angay natong puy-an pinaagi sa tumang pagrespeto Kaniya ug pag-atiman sa mao niyang mga kabuhatan.

Hinumduman usab nato ang atong ka-igsoonang misakripisyo sa ilang kinabuhi samtang nag-atiman sa mga kamugnaan. Dinhi sa arkidiyosesis sa Cagayan de Oro, usa sa dili nato kalimtan nga midumala sa atong ecology desk si anhing Berting Pinagawasa.

Samtang naningkamot pagpanalipod sa kinaiyahan, siya gipatay. Tinguha niyang mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhan sa kalungsoran ug dakbayan sa Gingoog.

Ang paningkamot ni Berting, magpahinumdom kanato sa atong tahas sa pag-amuma, pag-atiman ug pagmahal sa mga kabuhatan, sama sa atong pagmahal sa DIYOS.

Hagiton ta ang atong kaugalingon sa pag-atiman sa tanang kabuhatan, sibo sa kabubut-on sa atong mahigugmaong Amahang Magbubuhat. Atong respetohan ang mga kabuhatan, sama sa atong pagrespeto sa usag-usa.

Hinaut pa unta!

Abp. Jose Cabantan’s Message