Season of Creation

Mga igsoon, maayong adlaw kanatong tanan!

Ako ang inyong Arsobispo Jose Cabantan sa arkidiyosesis sa Cagayan de Oro. Garbo ko nga ipalanog kining mensahe atol sa atong pagtimaan sa Panahon sa Kamugnaan o Season of Creation.

ABP Jose Cabantan, D.D., Archdiocese of Cagayan de Oro

Una sa tanan, pasalamatan ta ang GINOO sa mga butang nga iyang gimugna dinhi sa kalibutan.Continue reading... “Season of Creation”