Mensahe sa Pasko sa Pagkatawo ni Kristo

Ni Most Rev. Jose Cabantan, D.D.

Malipayong Pasko kaninyong tanan mga igsoon!

Archbishop Jose Cabantan, D.D. Archdiocese of Cagayan de Oro

Ania pa kita karon ning panahon sa Adbiento, usa ka panahon sa pagpangandam alang sa pagsaulog sa pagkatawo sa atong Manunubos ug alang usab sa pagpaabot sa iyang ikaduhang pagbalik.

Samtang kita nagpaabot kaniya, atong huptan ang lawom nga paglaom diha sa Dios kay Siya lamang ang atong dangpan ug saligan ilabi na taliwala niining pandemiya nga atong nasinati ug nahiagoman karon.

Tin-aw kaayo nga ang atong kahimtang  karon usa gayod ka Adbiento. Nagpaabot kita nga malingkawas na kita niining maong pandemiya ug atong dangpan ug saligan ang atong makagagahom nga Dios.  

Sa atong kasaulogan sa Pagkatawo sa atong Manunubos atong ibutang ang atong kinabuhi diha kaniya, ang kahayag sa atong kinabuhi. Taliwala sa atong pagduhaduha, taliwala sa atong mga kalibog, taliwala sa atong mga kabugnaw karon, atong pangayoon ang grasya gikan sa atong mahigugmaon nga Dios nga nagpakatawo nga unta giyahan kita niya, dasigon kita Niya, lamdagan kita Niya, pinaagi sa iyang kahayag. 

This creche appeared in a Christmas exhibit at the Monastery of the Holy Spirit in Conyers, Ga., in 2018 and is from a collection owned by Marcy Borkowski-Glass of St. Pius X Church in Covington. The exhibit showcased some 500 Nativity scenes from Glass’ personal collection and a select few from the monastery.
(CNS photo/Michael Alexander, Georgia Bulletin)

Siya ang maghatag kanato ug katin-awan diha sa atong pagpanaw sa atong kinabuhi nga mawagtang na kining mga kahadlok batok sa virus nga atong giatubang karon ug Siya  gayod ang maghatag kanato sa tin-aw nga dalan nga atong pagadulngan sa atong kinabuhi, taliwala pa man sa mga pagsulay nga atong nahiaguman sa atong kinabuhi.

Siya gayud ang atong kahayag, Siya gayod ang Dios sa gugma ug Siya gayod ang atong paglaom. Mao man sa umabot nga Bag-ong Tuig, tuig 2021, atong ibutang gayod ang bug-os nga pagsalig Kaniya nga niining Bag-ong Tuig makabaton kita ug bag-ong kahayag, bag-ong kadasig, bag-ong kinabuhi. 

Busa mga igsoon manghinaut ako  nga magasaulog kita sa usa ka Malipayong Pasko sa Pagkatawo sa atong Manunubos ug Bulahang Bag-ong tuig kanatong tanan.

-30-