Usa ka balaang pagsaulog sa Semana Santa ug Malipayong Kasaulogan labina sa Pagkabanhaw sa atong Ginoo mga Igsoon!

Archbishop Jose Cabantan, D.D. Archdiocese of Cagayan de Oro

Atong saulogon karon ang kinauyokang misteryo sa  atong pagtoo ning Semana  Santa ang iyang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw.  Kini man ang sangputanan ug kinapungkayan  sa iyang  pagluwas kanato sugod  sa iyang pagkatawo hangtod sa iyang kamatayon sa Krus.

Siya gayod ang Dios sa gugma, kalooy, pasaylo ug kaaghop. Nagmadaugon ang hustisya sa Ginoo batok sa hukom sa tawo. Ang iyang Diosnong kaluoy milagbas sa tawhanong  hustisya. Ang iyang gugma nagpahiuli kanatong tanan ngadto sa atong langitnong Amahan.

Sulod  na sa 500 ka tuig  sa atong pagdawat sa atong pagtoo diin ato kining  gipuy-an,  diha  sa inadlaw adlaw nga pagkinabuhi pagmantala   sa  Dios sa gugma,  kalinaw ug hustisya. Atong pangayoon ang grasya nga mas mainiton pa ug mas makugihon   kitang mopakaylap  niini sa tanan niini sugod sa atong   pamilya.

Atol sa pagsaulog sa kahimayaan, kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw, padayon  usab natong iampo ang atong igsoon nga naa pa nakasinati sa kasakitan sa ilang kinabuhi kadtong naapektuhan niining pandemiya, apil usab ang atong kaigsoonang Lumad  padayon  nga  gihasol sa ilang kinabuhi  diha sa pagpanalipod niini nga makab-ot ang tiunay nga kalinaw  base sa hustisya  ug malangkubong kalamboan sa kinabuhi  ilabi na usab sa pagpanalipod sa ilang  yuta nga kabilin ug yutang nahibilin.

Hinaut  unta nga uban kanilang tanan,  atong saulogon ang Pasko sa Pagkabanhaw sa Ginoo puno sa kaisog ug gugma ngadto sa tanan.

Kini usab nga panahona, atong buksan ang atong mga gitawag nga Jubilee Doors atol sa pagsaulog sa  500 years of Christianity Jubilee Doors  or Jubilee Churches or Pilgrim Churches. Kini ang musunod nga mga Jubilee Churches  o Pilgrim Churches sa atong Arkidiyosesis:

St. Augustine Cathedral

 Immaculate  Conception Church, Jasaan Misamis  Oriental

 San Nicholas de Tolentino Church, Mambajao, Camiguin

 Divine Mercy Shrine, Ulaliman,. El Salvador, Misamis Oriental

 St. Francis Xavier Church, Pueblo Upper Carmen, Cagayan de Oro

 Our Lady of Lourdes Church, Binuangan, Misamis Oriental

 Sta. Rita Church, Balingasag, Misamis Oriental

 Sta. Rita Church, Gingoog City

 St. Joseph Church, Salay, Misamis Oriental

 Eucharistic  Shrine of the Sacred Heart, RER, Carmen, Cagayan de Oro

 Our Lady of Peace and  Good Voyage Church, Lugait, Misamis Oriental

 Jesus Nazareno Shrine , Cagayan de Oro

Atong gipahibalo nga ang pagbukas sa  pultahah niining Pilgrim Churches nato himoon sa Domingo sa pagkabanhaw  gawas lamang sa Divine Mercy Shrine, ang ilang pagbukas sa Jubillee Doors himoon atol sa Kapistahan sa Divine Mercy  Sunday

Atol  usab sa kalihokan sa Semana Santa mag-agad usab kini sa lainlaing sitwasyon   sa  tagsa tagsa ka parokya ug sa ilang pakigsabot sa local government  opisyal  ug  sa Department of Health ug IATF.

Dinhi sa Cathedral, sa  Domingo sa Lukay  ang pagmendita sa lukay himoon 15 minutos  sa dili pa   magsugod ang matag Misa. Kini himoon sa Cathedral. Ang buot ipasabot niini atol sa entrance prosesyon padulong  sa altar, himoon  nianang higayona ang pagpamendita sa lukay.

Sa Lunes hangtod sa Biernes Santo padayon ang Via Crucis o Estasyon sa Krus  matag alas 5:00 sa buntag sa dili pa ang alas 6:00  nga misa.

Sa Martes  Santo, sa alas 5:30  sa  hapon himoon ang Misa Krisma. Niining higayona ang atong mga kaparian magbag-o sa ilang panaad  isip pari ngadto sa Obispo ug labaw sa tanan ngadto sa atong Ginoo ug ug mao usab ang pagkonsagrar sa mga lana.

Sa Huwebes Santo  sa buntag alas 6:00 himoon  ang morning prayer ug sulod sa morning  prayer himoon ang Rito sa  commissioning  sa bag-ong laygong  ministro ug rite of commissioning sa daang laygong ministro nga  magbag-o sa ilang panaad.

Sa Huwebes Santo himoon ang Misa sa  katapusag panihapon o  Last Supper sa alas  5:30 sa hapon.  Ang Santisimo Sakramento  ilibot sa syudad human sa Misa. Walay repositoryo ug pagtukaw atubangan niini sa panahon sa pandemiya.

Sa Biernes Santo ang Unang Novena  sa Diosnong Kalooy  himoon  sa alas 2:00  sa hapon, sundan dayon kini  sa liturhiya sa  alas 3:00 ug sundan sa veneration sa cross ug wala nay prusisyon sa sepulcro human sa kalihokan.

Sa Sabado Santo ang Bihilya sa Pagkabanhaw himoon sa alas 6:00  sa hapon. Walay pamunyag nga himoon  niini  kay ang pagbunyag himoon sa Abril 14, kay ang abril 14 mao ang  paghandom  sa unang pagbunyag sa Abril sa 14,1521.

Tanang bunyag sa tanang parokya himoon sa Abril 14 karong tuiga agig paghandom sa  unang bunyag nga nahitabo  sa Abril 14, 1521.

Ang Rito sa Pagsugat pagahimoom human sa Misa sa Sabado  Santo diha ra pod sa sulod. Ang Domingo sa Pagkabanhaw  mao usab ang pag-abli ug pagbukas  sa mga Jubilee Doors ug niadtong Jubilee Churches o Pilgrim Churches.

Sa katapusan atong pahimangko nga magasunod sa mga health protocols aron malikayan ang pagkaylap sa mga covid virus.

Mang hinaut kita nga ang pagsaulog sa balaan  nga Semana Santa ug Pagkabanhaw sa atong Ginoo dili ang  covid ang mapakaylap kondili ang way sukod nga gugma sa atong Ginoo.

Malipayong Pasko sa Pagkabanhaw kaninyong tanan!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.