“Pagkadako sa atong kalipay  sa pagpasalamat sa Ginoo kay karong adlawa natawhan kita sa Dios, ang atong Manunubos.”

Kini  ang mensahe sa mga anghel ngadto sa magbalantay sa karnero sa panahon sa pagkatawo sa atong Manunubos. Mianhi Siya aron makig-uban kanato sa atong managkadungan nga  pagbaktas sa dalan.

Ang dalan mao gayod ang atong Ginoo mismo, ang dalan sa kinabuhi,  kapuno sa kinabuhi. Pinaagi sa iyang pagkatawo, Siya nakig-uban   sa pagpanaw sa atong kinabuhi ug wala  kita mag-inusara niining atong pagpanaw. Uban gayod Siya kanato kanunay.

Mao nga magpasalamat kita niining panahon sa Pasko  sa gasa sa iyang gugma nga gipaambit nganhi  kanato. Ania pa kita karon sa pagsaulog  gihapon sa 500 Years of Christianity.  Sa atong Arkideyosesis sa umaabot nga  tuig,  magsaulog usab kita sa 400 years sa pag-abot sa atong pagtoo ug Christianismo diri sa Cagayan de Oro.

Pope Francis celebrates Mass on March 14, 2021 to mark the 500th anniversary of the arrival of Christianity in the Philippines, and urges Filipinos to renew their commitment to Christ as missionary disciples. (CNS photo/Cristian Gennari, pool)

Niining panahon diin usab atong ipadayon ang atong gitinguha nga magdungan magbaktas sa dalan sa atong Ginoo, ang dalan  sa kinabuhi isip usa ka  Sinodal nga Simbahan.

Gidapit kitang tanan nga mangadto kita  una sa tanan isip  hiniusang katilingban ngadto sa Bethlehem, kon ang Pan  sa Kinabuhi.

Buot ipasabot magkahiusa kita kanunay diha sa atong pag-ampo ug pagsimba sa Ginoo kay kini man ang maghatag kanato ug kusog sa pagpadayon sa pagpanaw diin niining dalan nga atong ginalaktan.

Ikaduha kini usab ang atong pagkahiusa diha sa pag-ambit sa Pan sa Kinabuhi, modala unta kanato kanunay sa usa ka Misyon labi na gayod ang pagsangyaw sa gugma ug kamatuoran ug gisangyaw sa atong Ginoo kanato. Hilabi na niining panahon sa fake news. 

Hapit na ang adlaw sa piniliay, modagsang usab ang fake news. Atong responsibilidad ang paghagpat sa mga balita o mga nakit-an nato diha sa social media una kita mo-like o ug  una kita mopaambit niini ngadto sa uban.

Hinaut pa unta niining panahon sa Pasko  nga diin gipahinumdoman kita nga managkahiusa kitang   magbaktas sa dalan sa atong Ginoo ang dalan sa kinabuhi, tagaan usab kita ug dugang grasya sa Ginoo ug kusog sa pagpadayag sa atong Misyon,  pagpaambit sa maong gugma ngadto sa usag-usa,  pag-atiman sa atong mga kaigsoonan nga nagkinahanglan sa atong panabang nga anaa sa kadaplinan.

(Photo/Pepe Diokno)

Niining Pasko karon, gitawag  usab kita sa pagtabang   sa atong  mga kaigsoonan nga naapektahan  pag-ayo sa bagyo nga  Odette, sa Surigao, Bohol, sa Cebu ug sa lain-laing mga dapit nga dako kaayo’g kadaot nga   nahimo sa bagyong Odette ngadto kanila.

Dako usab gayod  nga hagit dire sa atong arkidiyosesis karon niining  Pasko. Usa ka pinaskohan nga nagtangag  ug dako nga hagit isip Kristohanong katilingban, ang kalit   natong  nahibaloan  nga pagbukas sa casino dinhi sa Taboc, Opol Misamis Oriental.

Hinomdoman nato niadtong Junyo 1993, gisupak nato ang pagbukas sa casino dinhi pinanguluhan atong kanhi  Arsobispo Jesus B.Tuquib. Padayon kitang  mutotul  niiini,  mobabag niini  taliwala nga kalit lang kining gibuksan ug kalit nga nahibaloan  nga mibukas na ang maong casino  diha sa maong lugar.  Padayon nato ang pagsupak niini nga mga  balay sugalanan nga maghatag unya ug kadaot sa atong pamilya.

Apan taliwala sa tanan  manghinaut kita nga niining panahon sa Pasko, ang gugma  sa Ginoo maghatag kanato ug dugang kusog, kaisog ug kaikag, pagsangyaw ug pagmantala sa iyang way sukod Niyang gugma alang kanatong tanan isip iyang  katawhan.

Archbishop Jose Cabantan, D.D. Archdiocese of Cagayan de Oro

Mga igsoon Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig Kaninyong Tanan!

-30-

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.